Zombi och Isis i grönskan
Alla bilder är tagna av matte och husse: 13 juni 2003